PUIK GEMEENTE INFO

GEMEENTE INFO

Op deze pagina leest u het laatste nieuws van de Gemeente Beesel,
handige tips van het samenlevingsloket en u vindt er de meest actuele data uit de afvalkalender. 

Uitnodiging dorpsconferentie ‘Toekomstbestendige centra gemeente Beesel'

Op dinsdag 17 september vindt de derde dorpsconferentie ‘Toekomstbestendige centra gemeente Beesel’ plaats. Voor ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en overige geïnteresseerden. Hoe zorgen we voor levendige en leefbare centra en hoe gaan we de winkelleegstand tegen in de kernen Reuver, Beesel en Offenbeek?

Ontdek hoe spannend en mooi het donker is

Al eens in het donker door het bos gelopen en ontdekt wat er allemaal leeft? Of spoken en bosgeesten ontmoet? Of een candle light diner beleeft? Je kunt het allemaal meemaken tijdens De Nacht van de Nacht op zaterdag 26 oktober.

Bloemenactie Dag van de Mantelzorg 2019

Bloemenactie Dag van de Mantelzorg 2019

Mantelzorgers staan klaar voor een naaste. Dat vinden ze vanzelfsprekend, maar daardoor hebben ze soms geen of weinig tijd voor zichzelf. En om hulp vragen is niet altijd makkelijk. Wilt u laten zien dat u ziet wat ze doen en dat u dat waardeert? Vraag dan een bloemetje aan voor mantelzorgers woonachtig in de gemeente Beesel.

Het centrum leefbaar en levendig maken

Welke kansen ziet u om de leegstaande panden te vullen en het centrum leefbaar en levendig te maken? U kunt nu bij De Bibliotheek in Reuver uw ideeën opschrijven!


Gemeente Beesel is bezig met het project Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel. Onze ambitie is het leefbaar en levendig maken en houden van de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver. Winkelleegstand zet de aantrekkelijkheid onder druk. De kern Reuver krijgt hierbij extra aandacht omdat hier de meeste voorzieningen zijn gehuisvest.

Besluitvormende raadsvergadering

Agenda van de besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Beesel op maandag, 16 september 2019 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.


Voorzitter: drs. W.G.H.M. Rutten

Griffier: drs. E. Apeldoorn-Feijts


  1. Opening;
  2. Mededelingen; nieuws uit (regionale) werkgroepen/gemeenschappelijke regelingen.
  3. Definitieve vaststelling van de agenda;

Informatieavond slechthorenden

Op donderdagavond 19 september vindt er in de raadszaal van het gemeentehuis een informatieavond plaats over slechthorendheid. Deze avond wordt georganiseerd door het Gemeentelijk Gehandicaptenplatform Beesel (GGB) in samenwerking met Stichting Hoormij, Stufkens Hoorcentrum en de gemeente Beesel.

Woont u in een duurzaam huis? Doe mee met de Duurzame Huizen Route!

Gemeente Beesel doet dit jaar weer mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route. Graag brengen wij het bij u onder de aandacht. De Duurzame Huizen Route is een onafhankelijk platform waar ervaringen met duurzaam bouwen en wonen centraal staan.

Rookvrij opgroeien moet vanzelfsprekend zijn!

De gemeente Beesel wil samen met inwoners, verenigingen en organisaties zorgdragen voor een rookvrije omgeving voor de kinderen en jongeren in de gemeente Beesel. De gemeente wil dit positief benaderen door bewustwording en door elkaar positief aan te spreken op rookgedrag. Verenigingen en organisaties worden opgeroepen zich aan te sluiten bij dit initiatief.


Daarom zijn alle scholen in de gemeente rookvrije zones. Zo ook de zone bij basisschool Het Spick. Want kinderen moeten de kans krijgen om geheel rookvrij op te groeien door hen te beschermen tegen tabaksrook, zonder verleiding om te gaan roken en met goede voorbeelden om zich heen. Hier horen natuurlijk ook de schoolpleinen van basisscholen Bösdael, Meander en De Triolier bij.

Maakt u zich zorgen over iemand, bel gerust

Als burger van de gemeente Beesel valt het mij op, dat de post bij de voordeur van de buren zich ophoopt. Ik weet zeker dat ze niet op vakantie zijn, want de auto staat er nog. Ik maak me zorgen.

Wie kan ik bellen?


Herkent u deze situatie? Neem dan contact op met onze lokale contactpersonen Rik en Debbie.


Contactgegevens lokale contactpersonen

Rik en Debbie zijn telefonisch en per email bereikbaar.

Rik Korsten: 0624356995 / rkorsten@vvgi.nl

Debbie Schmets: 0640590022 / D.Schmets@synthese.nl

Afvalkalender

Rest- en GFT-afval

16 t/m 20 september: inzameling GFT-afval op woensdag, inzameling restafval op woensdag in zone B (blauw)


Zorg ervoor dat uw container altijd vóór 7.30 uur aan de weg staat.

Het inzameltijdstip van de restafvalcontainer kan anders zijn dan dat van de GFT-container.


Kijk op www.beesel.nl of www.mijnafvalwijzer.nl


Oud papier

Reuver: 12 september

Offenbeek: 25 september

Beesel: 4 oktober

Publicatie officiële bekendmakingen

De officiële mededelingen van de gemeente worden bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl. Dit is het internetadres van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

Contact

Raadhuisplein 1

5953 AL Reuver

T 077 474 92 92

M 06-41312193 (alleen WhatsApp)

www.beesel.nl 

info@beesel.nl

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: