PUIK GEMEENTE INFO

GEMEENTE INFO

Op deze pagina leest u het laatste nieuws van de Gemeente Beesel,
handige tips van het samenlevingsloket en u vindt er de meest actuele data uit de afvalkalender. 

BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING

Agenda van de besluitvormede raadsvergadering van de gemeente Beesel op maandag, 17 december 2018 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.


Voorzitter: dr. P. Dassen-Housen

Griffier: drs. E. Apeldoorn-Feijts


  1. Opening;
  2. Mededelingen;
    - Nieuws uit (regionale) werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen
  3. Definitieve vaststelling van de agenda;

Het weten waard

Kernoverleg Reuver

Kernoverleg Reuver vergadert maandag 17 december in het parochiehuis in Reuver. De agenda kunt u inzien op de website www.kernoverlegreuver.nl. Voorafgaand aan de vergadering zal het Kernoverleg de bewoners van de kern Reuver tussen 19.30 en 20.00 uur de gelegenheid bieden om persoonlijke gesprekken met de bestuursleden van het Kernoverleg aan te gaan, voor wensen, vragen of klachten. U kunt u hiervoor aanmelden via info@kernoverlegreuver.nl.

Gewoon anders...

zo ook een bijdrage leveren aan de voedselbank

Gemeentehuis vanaf 13.00 uur gesloten

Op dinsdag 18 december 2018 is het gemeentehuis vanaf 13.00 uur gesloten. Onze medewerkers zijn dan ook niet telefonisch bereikbaar. Vanaf woensdag 19 december 2018 zijn wij weer normaal geopend en bereikbaar.

Gaat u ook mee op excursie: ‘Van prei tot potgrond’?!

Een kijkje achter de schermen

Graag nodigen wij u uit om zelf eens achter de schermen te kijken wat er met uw groente-, fruit- en tuinafval gebeurt.

Ook etensresten bij het GFT

In de maand december eten en koken we vaak meer dan anders. Heb je restjes over die je niet meer kunt gebruiken? Gooi ze dan in de groene bak!


We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar zijn de pepernoten oud en zacht geworden of heb je een chocoladeletter van jaren geleden gevonden in de kast? En kun je ze ook niet meer verwerken in bijvoorbeeld een chocolade pepernoten cake of een pepernotentaart? Gooi de restjes dan bij het GFT.

Openingstijden en wijzigingen afvalinzameling

Wijziging inzameldag Restafval zone D (Kern Beesel en buitengebied) en GFT-afval hele gemeente.

De inzameldag van het rest -afval in zone D (Beesel en het buitengebied) verschuift van woensdag 26 december naar zaterdag 29 december in verband met Kerstmis.


Op 26 december wordt er geen GFT-afval ingezameld in de gehele gemeente. Deze week is er geen gft inzameling in de hele gemeente.


Alle containers dienen vóór 7.30 uur en tot 21.00 uur aangeboden te worden.

Het tijdstip van ledigen kan afwijken van het tijdstip dat u normaal gewend bent.

Afvalkalender

Rest- en GFT-afval

15 t/m 21 dec:ember: inzameling GFT-afval op woensdag, inzameling restafval op woensdag in zone C (paars)


Zorg er voor dat uw container altijd vóór 7.30 aan de deur staat.

Zie ook het huis-aan-huis bezorgde informatiepakket, onze website www.beesel.nl of www.mijnafvalwijzer.nl

Oud papier

Reuver: 13 december

Offenbeek: 2 januari

Beesel: 4 januari

Publicatie officiële bekendmakingen

De officiële mededelingen van de gemeente worden bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl. Dit is het internetadres van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

Contact

Raadhuisplein 1

5953 AL Reuver

T 077 474 92 92

M 06-41312193 (alleen WhatsApp)

www.beesel.nl 

info@beesel.nl

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: