PUIK DIALECT

DE DRAOSBÓKS ÓNGER DE LOEP

Door Paul Bloemen

Al ieërder leverde ‘PUIK-dialect’ ‘n verzameling dialekwäörd oet ós regio veur de Nederlandse benaminge ‘sukkel, domoor’. Noe richte veur de sjienwerper op ein sjpeciaal waord oet die verzameling: de draosbóks. Draos sjtamp aaf van ’t Middelnederlandse ‘droosen’ (róndj 1600). Veur vinje dit waord ó.a. in ‘Den Schat der Duytscher tale met de verklaringe in Francois’ van Elcie Edouard Leon Mellema oet 1618 en in ‘Het groote woordenboeck vervattende den schat der Nederlandtsche tale, met een Fransche uitlegginge’ van Jan Louys d’ Arsy oet 1651. De auteurs besjrieve ‘droosen’ as [NL] ‘slaap hebben, dromen’. In ós dialek laef dit Middelnederlandse waord wiejer in de ‘draosbóks’. In ’t Ingels geuf ’t ‘to drowse’ en det beteikent [NL] ‘dommelen, suffen’. In ’t Rienlandj besjtaon wäörd wie ‘Drasbucks, Drasboks, Drasnickel, Draspennik en Draspitter’. ‘Drasen’ beteikent traog en langzaam zien en ’n bietje sullig. Femilie van ‘drasen’ is ‘dreisen’ mèt óngevieër dezèlfde beteikenis. Oet dit ‘dreisen’ höbbe zich vlak euver de grens in diverse plaatse de wäörd ‘Dreespitter’ en ‘Dreespott’ óntwikkeld. Waal mèt ’n gans angere beteikenis. ‘ne Dreespott of ‘ne Dreespitter is dao ‘ne drammer, ‘ne greekbaer, ‘ne zanikspot. Wäörd of oetdrökkinge waere euveral op ’n eige meneer opgenaome, aangepas en weer doorgegaeve. De beteikenis kèn daodoor waal èns gans angers waere. Bie ós blief de draosbóks nag lang wie d’r noe is, get angers zal d’r hie neet gauw waere.


(De vraog nao de beteikenis van ‘draosbóks’ kump van Miel van meister Rutten)

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: