PUIK GEMEENTE INFO

GEMEENTE INFO

Op deze pagina leest u het laatste nieuws van de Gemeente Beesel,
handige tips van het samenlevingsloket en u vindt er de meest actuele data uit de afvalkalender. 

Bent u onze gast?

Hoe neemt de gemeente besluiten?

Wat doen de burgemeester en wethouders?

Wat is de rol van de gemeenteraad?

Kan ik ook raadslid worden?

Zomaar een aantal zaken die u zich ongetwijfeld wel eens heeft afgevraagd.

Natuurlijk kunt u veel antwoorden op uw vragen vaak vinden via het internet, maar wij hebben een veel leukere manier om u te informeren over het gemeentebestuur. U kunt namelijk ‘Gast van de raad’ worden!

BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING

Agenda van de besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Beesel op maandag, 28 januari 2019 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.


Voorzitter: dr. P. Dassen-Housen

Griffier: drs. E. Apeldoorn-Feijts


1. Opening;

2. Mededelingen;

- Nieuws uit (regionale) werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen

3. Definitieve vaststelling van de agenda;

Gewoon anders...

zo ook onderdeel zijn van de ArcheoRoute

ArcheoRoute Limburg genomineerd voor de Geschiedenis Online prijs

De ArcheoRoute Limburg is genomineerd voor de Geschiedenis Online prijs: dé prijs voor de meest vernieuwende, verrassende of mooiste online presentatie over geschiedenis van het afgelopen jaar. De ArcheoRoute Limburg is een parelketting van ontsloten Limburgse archeologische verhalen door heel de provincie heen. De nieuwste digitale technieken maken deze verhalen zichtbaar. Hiermee draagt archeologie bij aan een bijzondere ervaring met veel beleving en impact. De eerste locatie is in oktober 2018 in Reuver (gemeente Beesel) geopend in het park Oppe Brik.

Afvalkalender

Rest- en GFT-afval

26 jan t/m 1 februari: inzameling GFT-afval op woensdag, inzameling restafval op woensdag in zone A (oranje)


Zorg ervoor dat uw container altijd vóór 7.30 uur aan de weg staat.

Het inzameltijdstip van de restafvalcontainer kan anders zijn dan dat van de GFT-container.


Kijk op www.beesel.nl of www.mijnafvalwijzer.nl


Oud papier

Offenbeek: 30 januari

Beesel: 1 februari

Reuver: 14 februari

Publicatie officiële bekendmakingen

De officiële mededelingen van de gemeente worden bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl. Dit is het internetadres van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

Contact

Raadhuisplein 1

5953 AL Reuver

T 077 474 92 92

M 06-41312193 (alleen WhatsApp)

www.beesel.nl 

info@beesel.nl

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: