PUIK VERHAAL

PSW JUNIOR:

Dankzij Dol-fijn een gelukkig ventje en meer zelfkennis

Dat PSW is verbonden met Gemeente Beesel mag wel duidelijk zijn. Het zijn er haast te veel om op te noemen op hoeveel plekken zowel kinderen en volwassenen dankzij PSW kunnen wonen, werken, leren en/of recreëren. Puik sprak eerder voor PSW Wonen met Faysal Bourhezal, voor PSW Thuis met Anouk Lenssen en mocht meelopen met PSW begeleiding op Bösdael. Onlangs spraken we met Ilse Hovens (moeder van Waylon), Melanie Hendriks (moeder van Leon) en begeleider Stefanie Scheffers over de ontwikkelingsgroep Dol-fijn van PSW Junior.

Elk kind is anders, elk kind ontwikkelt zich anders. PSW Junior biedt begeleiding en behandeling aan kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen. Ook worden ouders en andere mensen in de directe omgeving van het kind begeleid. Het doel is om elk kind met zijn of haar eigen mogelijkheden, talenten, beperkingen en zorgvragen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Juist voor alle zorgvormen (Ondersteuning op School en Kinderopvang, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Pedagogische Gezinsbegeleiding, Vrije Tijd, Ontwikkelingsgroepen en KDC) geldt dat PSW Junior niet uitgaat van het aanbod, maar gekeken wordt wat PSW Junior het kind in de regio kan bieden. En als er nog geen aanbod is, wordt gekeken of dat dichtbij gecreëerd kan worden door samen te werken met lokale scholen, kinderopvang of verenigingen.

Dol-fijn sinds 2015

Sommige kinderen hebben een meer specifieke ontwikkelomgeving nodig. Daarom heeft PSW Junior op verschillende locaties in Noord- en Midden-Limburg ontwikkelingsgroepen voor kinderen van 2 t/m 5 jaar. Deze ontwikkelingsgroepen zijn aangehaakt bij de reguliere kinderopvang en/of (basis)scholen. Op deze locaties krijgt een kind in een kleine groep specifieke begeleiding en behandeling. Doel is dat elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Dol-fijn in Reuver - gevestigd in hetzelfde gebouw als peuterspeelzaal ’t Rovertje, het consultatiebureau en basisschool Meander - is zo’n ontwikkelingsgroep met maximaal zeven kinderen. Stefanie Scheffers (medewerker PSW Junior) licht toe. “Sinds 2015 hebben we deze groep in Reuver. Het duurde even voordat we bekendheid kregen, maar steeds vaker weten zorgprofessionals en ouders ons te vinden.”

Persoonlijk ontwikkelingsplan

De dag begint met een vast ochtendprogramma. Wat er op de planning staat, kunnen de kinderen op een groot bord met daarop de afbeeldingen van de activiteiten zien. Daarnaast heeft elk kind een persoonlijk ontwikkelingsplan met doelen. En natuurlijk hebben ouders en begeleiding regelmatig contact over de voortgang. Daarnaast is er een keer per kwartaal een evaluatiegesprek met een gedragsdeskundige. In dit gesprek wordt meer in detail gesproken over de ontwikkelingsgang van het kind.

Blij met Dol-fijn

Om de fijne diensten van PSW Junior te onderstrepen, is naast Melanie Hendriks ook Ilse Hovens aangeschoven. Beide jonge moeders zijn heel blij dat ze Dol-fijn hebben gevonden. Ilse: “Ik was erg bang dat ik onze zoon Waylon vanwege zijn achterstand in spraakontwikkeling naar Roermond of Venlo moest brengen. In gedachte zag ik Waylon (op dat moment 2 jaar) al in zo’n busje zitten. Dat voelde voor mij of dat ik hem voor de spreekwoordelijke leeuwen zou gooien. En dat wil je niet als moeder. Ik wil graag dichtbij zijn en als moeder wil je het beste voor je kind. Toch? Daarom ben ik driftig gaan ‘googlen’ en zo kwam ik bij Dol-fijn uit. Goed voorbereid, stapte ik naar de gemeente om de optie van Dol-fijn te bespreken en gelukkig met succes. We konden gaan kijken!”

"Ik wil graag dichtbij zijn en als moeder wil je het beste voor je kind. Toch?"

Een gelukkig ventje

Inmiddels zit Waylon 1,5 jaar bij Dol-fijn. Hij ontwikkelt zich prima en de resultaten mogen er zijn. “De begeleiding van Dol-fijn kijkt samen met de ouders wat een kind nodig heeft en wat werkt”, gaat Ilse verder. “Daarbij is de communicatie eerlijk, is de sfeer open en ‘losjes’ en er kan veel geregeld en besproken worden.”

Bij Waylon zijn ze begonnen met een strook van activiteiten. Door het plakken van een plaatje-bij-een-plaatje kan hij communiceren en aangeven wat hij graag wil doen. Waylon voelt hierdoor meer vrijheid. Het fijne is ook dat hij op Dol-fijn tussen leeftijdsgenoten zit en tevens gerichte fysiotherapie en logopedie krijgt. “Het was misschien toevallig maar na een maand bij Dol-fijn begon Waylon te lopen”, geeft Ilse trots aan. “Hij is ook veel alerter geworden, hij weet wat de dagindeling is, gaat fruit en boeken halen. Voor buitenstaanders lijken dit misschien kleine dingen, maar voor ons zijn deze stappen grote cadeautjes in de ontwikkeling van Waylon. Als ik naar Waylon kijk en hij is aan het spelen met zijn ‘mattie’ bij Dol-fijn dan zie ik een gelukkig ventje!”

Dankbaarheid en plezier

Leon (5 jaar) heeft Dol-fijn kortgeleden verlaten. Melanie blikt met veel dankbaarheid en plezier terug op de begeleiding en ondersteuning die zij via Dol-fijn gedurende een half jaar hebben gekregen. “In eerste instantie kwam onze gezinscoach met het voorstel om Leon voor dagbehandeling naar de Mutsaersstichting in Venlo te sturen”, begint Melanie haar verhaal. “Dat vonden wij als ouders geen optie. Gelukkig werden we via-via toen geïnformeerd over de mogelijkheden van Dol-fijn in Offenbeek.”

Een stukje zelfkennis

Leon reageerde direct goed op de vaste structuur en de werkwijze met bord en de plaatjes. Een techniek die Melanie ook thuis overnam. In de relatief korte tijd dat Leon bij Dol-fijn was heeft hij zeker sprongen vooruit gemaakt. Hij heeft beter geleerd om met grenzen om te gaan. “Eigenlijk hebben ze hem hier een stukje zelfkennis gegeven waardoor hij zichzelf meer rust kan geven,” vult Melanie aan. ”Ook zelfstandig spelen en buitenspelen gaat nu dankzij de begeleiding van PSW Junior veel beter.” Leon gaat inmiddels naar de Talentencampus in Venlo. De talentencampus is een leeromgeving voor kinderen die eerder naar een speciale voorziening gingen zoals Dol-fijn. Leon stond te popelen om naar de Talentencampus Venlo te gaan. Zeker nadat hij een dag zijn ‘stoeltje’ had mogen passen. Om de overstap en begeleiding van Dol-fijn naar de Talentencampus soepel te laten verlopen, is er vooraf frequent contact geweest tussen de begeleiders van Dol-fijn en de Talentencampus.

Ga gewoon samen met je kind kijken…

Als ervaringsdeskundige vroegen we aan Ilse wat zij ouders zou willen vertellen die in of met een soortgelijke situatie zitten. Ilse: “Als je ‘in de molen’ zit, wordt er veel gezegd of zelfs voorgeschreven. Meestal goed bedoeld, maar door alle adviezen en meningen kun je als ouders compleet de balans kwijtraken. Soms is het dan even te veel, je weet dan niet meer wat je als ouders mag vinden en moet doen. Ook in dit soort situaties hebben wij steun en tips gekregen van de begeleiding van Dol-fijn. Het klinkt misschien eenvoudig, maar een begripvol, luisterend oor betekent dan heel veel voor je.“ Tot slot voegt Ilse nog toe: “Als het nodig is, ga gewoon samen met je kind eens kijken bij Dol-fijn. Observeer je kind en kijk of het goed voelt en past! Ik weet zeker dat de mensen van Dol-fijn je van harte ontvangen!”


Meer informatie: www.pswjunior.nl

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: