PUIK NIEUWS

PUIK NIEUWS

Repair Café Reuver

Woensdag 16 januari hebben de vrijwilligers van het Repair Café Reuver de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst gevierd. Tijdens dit gezellig samenzijn is voorzitter Dhr. Wiel Weijers door de wethouder Bram Jacobs namens de Gemeente Beesel, uitgebreid bedankt voor zijn inspanningen om een Repair Café in onze gemeente tot stand te brengen.

Blijk van waardering

Het werk dat de vrijwilligers van het Repair Café uitvoeren, past helemaal in het gemeentelijk beleid om de hoeveel-heid afval zoveel mogelijk te verminderen. Hergebruik, reparatie en herstel van functies van apparaten e.d. zijn daarmee onlosmakelijk verbonden en juist dat zijn de doelen van het Repair Café. Omdat het Repair Café zo´n 1000 dagen bestaat en Dhr. Wiel Weijers daarnaast nog op vele fronten als vrijwilliger in onze gemeente actief is, werd een blijk van waardering door wethouder Bram Jacobs uitgereikt.

De top

Het afgelopen jaar zijn in het Repair Café 365 artikelen ter reparatie en functieherstel aangeboden. Zo´n 72% (250 artikelen) zijn gerepareerd. Met deze score zit dit Repair Café in de top van de Nederlandse Repair Cafés wat betreft repareren. Het aantal aangeboden artikelen is in de kleine 3 jaar dat ze nu repareren langzaam hoger aan het worden, vooral omdat de naamsbekendheid en de resultaten steeds beter worden.

De moeite waard

Het Repair Café is voorlopig nog gevestigd in de bibliotheek aan de Pastoor Vranckenlaan, boven de PLUS.

De inloop is elke 2e zaterdag van de maand. Hier kan iedereen artikelen aanbieden die nog de moeite van het repareren waard zijn.

Gemeente Beesel stelt centrummanager aan

De leefbaarheid in de kernen van de gemeente Beesel is gebaat bij sterke centra . De dorpen Reuver, Offenbeek en Beesel hebben elk een centrum waar inwoners terecht kunnen voor hun dagelijkse boodschappen en ontspanning in de lokale horecagelegenheden. In Reuver zijn daarnaast diverse andere winkels gevestigd. Het is een uitdaging om een goed winkelaanbod te houden en waar mogelijk uit te bouwen en de aantrekkelijkheid van de centra voor bezoekers te borgen. Naar aanleiding van een raadsmotie stelt de gemeente een centrummanager aan.

Centrummanager

De centrummanager heeft tot taak om een goede samenwerking tussen ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren te stimuleren en te realiseren. Deze samenwerking is van belang om krachten te bundelen en gezamenlijk leegstand aan te pakken en de aantrekkelijkheid van het winkelgebied te verhogen. De centrumvisie die de gemeente parallel ontwikkelt maakt dat op korte termijn ook fysieke maatregelen zoals het verbeteren van looproutes of verlichting, gerealiseerd kunnen worden.

Samen aan de slag

Wethouder Debbie Heesakkers: “Mijn streven is bruisende centra in onze mooie gemeente. Dit raakt niet alleen activiteiten maar ook voorzieningen. In 2019 gaan we aan de slag met ondernemers, bewoners, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden zodat er een visie komt die zo breed mogelijk gedragen wordt. Eind 2019 moet deze visie gereed zijn zodat we in 2020 daadwerkelijk samen aan de slag kunnen”.

Tekstbron: Piet van Nunen en Gemeente Beesel

Fotobron: Piet van Nunen

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: