PUIK GEMEENTE INFO

GEMEENTE INFO

Op deze pagina leest u het laatste nieuws van de Gemeente Beesel, handige tips van het samenlevingsloket en u vindt er de meest actuele data uit de afvalkalender. 

BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING

Agenda van de besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Beesel op maandag, 9 november om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. Let op: in het kader van de Corona-maatregelen is het niet mogelijk om ook publiek te laten plaatsnemen in de burgerzaal. U kunt de vergadering live volgen via de livestream zoals gepubliceerd op onze website.

Voorzitter: B.C.M. Vostermans Griffier: N. Vintcent 1. Opening; 2. Mededelingen; 3. Vaststellen agenda; 4. Behandeling programmabegroting 2021 in eerste termijn; 5. Schorsing van de vergadering; Donderdag, 12 november 2020 om 15.00 uur wordt de besluitvormende raadsvergadering heropent. Ook deze vergadering kunt u live volgen via de livestream zoals gepubliceerd op onze website. 6. Heropening van de vergadering; 7. Behandeling programmabegroting 2021 in tweede termijn; 8. Rondvraag; 9. Sluiting.

Spreekrecht: Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp. Aanmelden: Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken. Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl. U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.

DUURZAME HUIZEN ROUTE DIT JAAR DIGITAAL

Een comfortabel en energiezuinig huis is extra belangrijk nu mensen meer tijd in huis doorbrengen. Maar hoe krijgt u dat voor elkaar? Via de Duurzame Huizen Route delen meer dan 1.600 huiseigenaren hun ervaringen met duurzaam wonen. Dit jaar kunt u van 7 november tot 15 december in contact komen met deze huiseigenaren. Via een videoverbinding laten huiseigenaren zien hoe zij hun woning duurzamer maakten en gaan zij met de bezoekers in gesprek. Schrijf u in voor een online bezoek of deel zelf uw verhaal via www.duurzamehuizenroute.nl.

Laat u inspireren

De Duurzame Huizen Route is een platform vol met ervaringsverhalen over duurzaam wonen. De gemeente Beesel ondersteunt dit initiatief, zodat inwoners geïnspireerd worden door goede voorbeelden; zoals isolatie, een warmtepomp, natuurlijke materialen of een aardgasvrij huis. Het hele jaar zijn de woningen online te bekijken en in het najaar is een deel daarvan te bezoeken.

Dit jaar digitaal

Vanwege de coronamaatregelen gebeurt het bezoek dit jaar online, door middel van videogesprekken. Dé kans om eens binnen te kijken bij een huis aan de andere kant van Nederland, bijvoorbeeld bij een huis dat lijkt op uw eigen woning of met een specifieke maatregel. In de loop van de weken wordt de lijst met bezoekmogelijkheden steeds verder aangevuld. Na inschrijving ontvangt u een duidelijke instructie over hoe het videogesprek in zijn werk gaat. Er plek voor 8 bezoekers per video-ontmoeting.

Zelf ervaring delen

Heeft u al duurzame stappen gezet? Deel dan ook uw ervaring en meld uw woning aan als voorbeeld. Elke ervaring is welkom; of het nu gaat om HR++-glas of gevelisolatie of het volledig aardgasvrij maken van een huis. Het deelnemen aan een videogesprek is optioneel; ook een voorbeeldwoning op de website is waardevol voor anderen die op zoek zijn naar informatie en ervaringen.

GROENTE, FRUIT- EN TUINAFVAL (GFT) IN DE GROENE BAK

Koffieprut, appelschillen, uitgebloeide bloemen: een flink deel van ons afval is groente-, fruit- en tuinafval (gft). Het is goed om dit gescheiden in te leveren: van gft kan compost en biogas gemaakt worden. Gooi etensresten en fijn tuinafval daarom in de groene bak (de gft-bak)! Restafval tussen gft Vaak zit er nog restafval tussen het gft-afval. Dat is jammer, want gft-afval kan namelijk heel goed gerecycled worden. Van aardappelschillen, klokhuizen en groenteresten kan compost worden gemaakt. Dit kan jij weer in de tuin als mest gebruiken, waardoor je planten beter gaan groeien.

Als je ander afval bij het gft-afval gooit, kan dit er bovendien voor zorgen dat de hele lading in de vuilniswagen afgekeurd wordt voor hergebruik. De lading verdwijnt dan in de verbrandingsoven en dat is zonde.

Wat mag er dan wel en niet in de gft-container?

Wel

 • Groente- en fruitresten en schillen
 • Etensresten (ook botjes en graten)
 • Brood, deeg, rijst, pasta
 • Losse thee, koffiedik
 • Strooisel (hooi, stro, zaagsel) van kleine kaagdieren, incl. poep
 • Bloemen en planten
 • Fijn tuinafval

NIET

 • Verpakkingen van wat voor materiaal dan ook
 • Kauwgom
 • Luiers, incontinentiemateriaal
 • Theezakjes, koffiepads en –cups
 • Kattenbakvulling, vogelkooizand, dode dieren
 • Tabak, peuken, as
 • Potten ,stenen, balken, timmerhout, metaal

Twijfel je? Weet je niet zeker of het afval in de gft-container mag? Raadpleeg dan de uitgebreide wel/niet lijst op onze website (folder afvalstromen). Is het daarna nog niet duidelijk? Gooi het afval dan in de restafvalcontainer. Wil je meer weten over het scheiden van afval of heb je vragen? Kijk dan op onze website https://www.beesel.nl/inwoners/afval-en-milieu/ of neem contact met ons op. We zijn bereikbaar per e-mail via info@beesel.nl of telefonisch op telefoonnummer 077-4749292.

MEDEWERKING VOOR (PRÉ-)MANTELZORGWONINGEN

Zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen en blijven meedoen in de samenleving, dat willen veel senioren. En dat zijn ook speerpunten van gemeente. Eén van de oplossingen die hierin kan ondersteunen, is de (pré-)mantelzorgwoningregeling. Vaak past het bouwen van een tweede woning op hetzelfde perceel niet binnen het bestemmingsplan. Met de (pre-)mantelzorgwoningregeling is het planologisch mogelijk om een tijdelijke (pré-)mantelzorgwoning te bouwen bij een bestaande woning. Het college stemde hier 13 oktober 2020 mee in.

Voorbereid op een verwachte mantelzorg-situatie De regeling maakt het mogelijk om onder voorwaarden een mantelzorgwoning te realiseren voor mensen die al mantelzorg ontvangen. Aanvullend biedt de pré-mantelzorgwoningregeling ook een oplossing aan mensen die zich tijdig voorbereiden op een verwachte mantelzorg-situatie. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een chronische aandoening hebben die zich verder ontwikkelt of ouderen boven 65 jaar. Zij zoeken alvast een passende woning voor de komende, nieuwe situatie. Gemeente Beesel vindt het een goede ontwikkeling dat mensen vooruit kijken naar de toekomstige situatie. Om de mantelzorgers te kunnen helpen zet de gemeente in op flexibiliteit en maatwerk bij planologische wijzingen voor (pré-)mantelzorgwoningen. In gemeente Beesel zorgen we voor elkaar!

ZET ‘M OP MAAR, DUMP ‘M NIET OP STRAAT

“Zet ‘m op maar dump ‘m niet op straat.” Met deze slogan vragen de Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, WML en de provincie Limburg onder de vlag van Waterklaar aandacht voor de Limburgse waterkwaliteit. Het doel is om in de periode van 30 oktober tot 15 november inwoners bewust te maken van goed rioolgebruik, zodat we samen ons Limburgs water ‘sjoën’ houden.

Nu mensen massaal mondkapjes en plastic handschoenen gebruiken, ontstaat er een nieuw probleem. Ze worden op straat of in de natuur gedumpt, belanden bij het verkeerde afval of worden door het toilet gespoeld. Rioolbedrijven zien mondkapjes helaas ook steeds vaker terug in het riool. Dat zorgt voor verstoppingen en vastlopen van de gemalen met extra onderhoudswerkzaamheden en hoge kosten tot gevolg. Gooi de mondkapjes en plastic handschoenen bij het restafval. Zet ‘m op maar, dump ‘m niet op straat! [Alleen voor de online Puik, niet de papierenversie:] Kijk voor meer informatie op de website van Waterklaar.

GEEF EEN JAS EN VERWARM EEN HART

Van 2 t/m 20 november maken we Limburg samen winterproef. Het aantal dak- en thuislozen en het aantal mensen dat in armoede leeft neemt fors toe. Daarom doet gemeente Beesel mee met de hartverwarmende actie ‘Geef een jas en verwarm een hart’. Hiermee zamelen we jassen in voor de Kledingbank en het Leger des Heils. Duik in uw kast en verzamel uitsluitend schone en goede heren, dames en kinderjassen. U kunt uw jas(sen) tot en met 20 november inleveren in het gemeentehuis. De eindstand van alle verzamelde jassen in Limburg wordt op 26 november bekendgemaakt bij L1. Nog wat extra doen? Laat dan een boodschap achter in de jas! Dowload het kaartje, print het uit, schrijf er een hartverwarmende boodschap op en stop het in de jas.

Afvalkalender

Rest- en GFT-afval 11 nov: GFT-afval Restafval zone B (blauw) Zorg ervoor dat uw container altijd vóór 7.30 uur aan de weg staat. Het inzameltijdstip van het restafval kan anders zijn dan dat van het GFT-afval. Kijk op www.beesel.nl of www.mijnafvalwijzer.nl. Oud papier Beesel: 6 november Reuver: 12 november Offenbeek: 25 november

Publicatie officiële bekendmakingen

De officiële mededelingen van de gemeente worden bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl. Dit is het internetadres van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

Contact

Raadhuisplein 1

5953 AL Reuver

T 077 474 92 92

www.beesel.nl

info@beesel.nl

Klik hier om je gratis in te schrijven voor Puik | Deel deze pagina: